Công bố hợp quy

Các sản phẩm Zojirushi* phù hợp với quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011

- Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2012.

*Là những sản phẩm thuộc phạm vi quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BCT và được lưu thông tại thị trường Việt Nam.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: